KAJAKFISKERI


 
Fiskeri fra kajak er en anderledes og spændende måde at fiske på, som både supplerer og udvider kystfiskeriet. Med kajakken får lystfiskeri helt nye dimensioner, og for nogle er fiskeri fra kajak endog den eneste måde at fiske på!

I Danmark har vi 7300 km kyststrækning, og meget af den er fjorde, vige og bugter som er ganske velegnede til at fiske fra kajak i. Også på den åbne kyst er kajakken egnet til at fiske fra, her er det blot endnu vigtigere at studere vejrudsigten inden man står ud.

Og så er der naturligvis alle vores søer, hvor kajakken i nogle tilfælde måske er mere velegnet end en båd
- tænk for eksempel på, hvor let det er at sætte i fra en søbred fra en kajak, og at man ikke i alle søer overhovedet kan få lov til at sætte en båd (med motor) i vandet.

At kajakken som udgangspunkt for fiskeriet ikke i Danmark har større udbredelse end den har, kan man måske godt undre sig lidt over, når nu vi har så velegnede fiskevande. Men jeg fornemmer og tror at det er en fiskeform, der også her i landet vil gribe endnu mere om sig og vokse betydeligt over de kommende år.

For mit eget vedkommende er fiskeri fra kajak ikke en erstatning, men et supplement til kystfiskeri. 
Der er mange åbenlyse fordele ved at fiske fra en kajak. For at nævne nogle få:

- selve det at ro i en kajak er herligt
- en kajak er let at transportere og kan søsættes næsten overalt
- man kan nå fiskepladser, det ikke er muligt at nå fra land
- man kan hurtigt flytte sig langs kysten til et nyt sted
- man oplever sit fiskevand fra en ny synsvinkel og får måske en aha-oplevelse på den plads, man troede man kendte så godt.

Klik på linket for at læse om min kajak:
 Om fiskekajakker

En fiskekajak er ikke bare en kajak - det er en kajak, der er modificeret på en måde så den akkomoderer de behov man har, når man bruger den til at fiske fra. For nogle vil det være nok at medbringe en spinnestang og en flok spinnere, men det er vel næppe nok til at man kan kalde kajakken for en fiskekajak.

Som minimum vil jeg mene at en fiskekajak har monteret stangholdere. Stangholderne fungerer både som holdere af stang/stænger under sejlads og kan bruges ved dørgning. Men montering af stangholdere alene betyder ikke nødvendigvis, at kajakken er velegnet til at fiske fra. Andre faktorer må tages i betragtning, og de er dybt afhængige af ens temperament, det vand man fisker i, de steder man søsætter og de krav, man i øvrigt stiller til sit grej.

Der er med andre ord utallige løsninger og kombinationer at vælge imellem eller at udvikle selv. I takt med at kajakfiskeri bliver en stadig større knopskydning af lystfiskeri vil producenterne af fiskekajakker få øjnene mere og mere op for potentialet, og flere færdige løsninger vil blive stillet til kajakfiskerens rådighed. Men der er rige muligheder for at finde på selv - ud over at være billigere, kan det for nogle oven i købet være sjovere.

Her på siderne har jeg efter bedste evne beskrevet kajakfiskeri ud fra mine egne erfaringer, samt samlet informationer, tips og ideer, inspiration og en linksamling, der forhåbentlig kan være nyttig for den, der enten allerede fisker fra sin kajak eller som går og pønser på det.

Hvis du har en havkajak, som du fisker fra (eller vil til at fiske fra), kan du også besøge siden Havkajakfisker.dk, der fokuserer på fiskeri fra havkajak.


Ekstra tøj, trangia, vadestøvler, stænger, grej - det hele er med, så jeg er klar til afgang.
Her med min første pedalkajak, en Native Watercraft Mariner 12.5

© Troutbum.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt troutbum@troutbum.dk